AMES d.o.o.
 
AMES
Okoljski merilni sistemi
 
 

Napredni merilni sistemi za manjšo onesnaženost zraka

25.05.2016

Članek v Dnevniku, priloga Meroslovje, 19.5.2016:

Sistemi za meritve kakovosti zraka so čedalje pomembnejši, saj se vsi čedalje bolj zavedamo pomena kakovosti zraka.

Poleg institucij, ki so pristojne za tovrstne meritve, se za svoje meritve odloča tudi vse več lokalnih skupnosti. Večino danes delujočih okolijskih merilnih postaj v Sloveniji je izdelal AMES. »Z meritvami na transparenten način pokažemo ljudem, v kakšnem okolju živijo, hkrati pa s tem, ko pokažemo, kje so kritične onesnaženosti, spodbudimo ljudi, da prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v svojem okolju. Na dolgi rok to pomeni najprej lokalno, kasneje pa tudi globalno izboljšanje kakovosti zraka,« so povedali pri AMES.

 

Lasten razvoj merilnih naprav

Podjetje je že od svoje ustanovitve leta 1992 občasno realiziralo velike projekte tako pri nas kot v tujini, na primer okolijske merilne sisteme za elektrarne in lokalne skupnosti, letališke meteorološke informacijske sisteme ter radiološke merilne mreže. Od začetka so imeli cilj, da morajo biti njihove lastne merilne naprave funkcionalno in tehnološko napredne.

 

Danes AMES razvija in izdeluje predvsem razne tipe senzorjev za smer in hitrost vetra, poleg tega pa še senzorje za temperaturo zraka, tal in vode, za relativno vlažnost zraka ter za količino in intenziteto padavin. Proizvaja tudi sonde in merilnike za merjenje radioaktivnosti v okolju. Vse te senzorje priključuje na lastne merilne postaje, za katere izdeluje tako aparaturo kot vso programsko opremo.

 

Uspešni tudi v tujini

Svoje proizvode je AMES plasiral po vsem svetu. Največji del izvoza predstavljajo velika omrežja za zgodnje radiološko opozarjanje (Alžirija, Azerbajdžan, Srbija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Malta), radiološki instrumenti in prenosni meteorološki instrumenti (te uporabljata na primer tudi vojska in obalna straža v ZDA).

Merilne postaje »po meri«

Okolijske postaje se med seboj zelo razlikujejo, zato v AMES na osnovi izvedbenega načrta izdelajo oziroma nabavijo potrebno aparaturo opremo, prilagodijo programsko opremo konkretni aplikaciji, izvedejo potrebne umeritve in kalibracije ter laboratorijsko testirajo celotni merilni sistem. Sledi še montaža na terenu in končno testiranje v realnih razmerah. »Najvažnejše je, da instaliranih sistemov ne 'pozabimo', ampak, kolikor je le mogoče, dolgoročno spremljamo njihovo delovanje, saj si želimo, da bi vse naše merilne postaje merile natančno in zanesljivo,« zaključijo na AMES. ×