AMES d.o.o.
 
AMES
Okoljski merilni sistemi
 
 

Skrb za okolje in družbena odgovornost

Skrb za okolje je osnovno vodilo podjetja AMES že od same ustanovitve dalje. O tem govori dejstvo, da je že sama dejavnost podjetja povezana z okoljem. Naši izdelki, ki so v uporabi širom po svetu, pomagajo ljudem razumeti zakaj in kako prihaja do različnih vremenskih pojavov, pomagajo napovedovati vremenske razmere v prihodnosti in opozarjajo na razna onesnaženja okolja. V tem duhu poskušamo tudi delovati v podjetju na vseh področjih, ki se dotikajo okolja, saj se zavedamo kako pomembno je okolje za sleherno živo bitje na našem planetu.

V podjetju pa enako skrb kot okolju posvečamo tudi družbeni odgovornosti, ki je seveda sestavni del okolja v katerem živimo. Družbena odgovornost za nas pomeni, da poskušamo po naših najboljših močeh pomagati in sodelovati pri razvoju in napredku okolja v katerem živimo.

Naše aktivnosti:

  • sponzoriranje lokalnega športnega društva;

  • doniranje sredstev organizacijam, ki delujejo na področju okolja;

  • vsako leto sodelujemo pri pripravi in izvedbi projekta poletov v Planici, kjer brezplačno izvajamo meteorološke meritve z našo opremo;

  • vsako leto organiziramo odprta vrata za lokalno osnovno šolo Brezovica, kjer učence različnih razredov na kratkih predavanjih poučimo o dejavnosti podjetja;

  • donacija meteorološke opreme OŠ Valentin Klarin na otoku Ugljanu in OŠ Koprivnica.