AMES d.o.o.
 
AMES
Okoljski merilni sistemi
 

Ames d.o.o.

AMES je pridruženi član Tehnološkega parka Ljubljana (nekdanjega Tehnološkega parka Inštituta Jozef Stefan). Do leta 1993 je bila skupina današnjega podjetja laboratorij in kasneje Odsek za merilne sisteme omenjenega inštituta. Prvotna usmeritev laboratorija je bila tehnična podpora fizikom pri poskusih na področju jedrske fizike. Kasneje se je skupina usmerila predvsem v aplikativne projekte; več kot 15 let je razvijala in maloserijsko izdelovala senzorje, merilnike, merilne postaje in merilna omrežja za okoljske meritve. 3. septembra 1992 se je Odsek za merilne sisteme preoblikoval v samostojno podjetje AMES Avtomatski merilni sistemi za okolje d.o.o.

Ames - poslovni prostori

AMES proizvaja meteorološke senzorje (digitalne senzorje za meritve vetra, temperaturne senzorje), instrumente (nekaj tipov anemometrov), mikroprocesorske avtomatske merilne postaje in kompleksna računalniška okoljska merilna omrežja. Drugo področje so radiološke sonde, merilni instrumenti in sistemi za zgodnje radiološko opozarjanje. V Sloveniji in v mnogih drugih državah deluje danes nekaj sto AMESovih avtomatskih merilnih postaj, več letaliških merilnih sistemov in mnoga okoljska in radiološka merilna omrežja.

Podjetje izdeluje merilne sisteme po meri uporabnikov (merilne mreže za termo in jedrske elektrarne, sisteme za zgodnje radiološko opozarjanje). Programske rešitve, vgrajene v namensko programsko opremo, skupaj z aparaturno zasnovo omogočajo dolgoročni (večletni) izplen podatkov nad 95% (po izkušnjah iz delujočih sistemov).

V AMES-u se ukvarjamo tudi z mikromodeliranjem vetrovnih polj in zračnega onesnaženja ter  z razvojem interaktivnih prikazov podatkov s spletno povezljivostjo.

AMES sodeluje z  Inštitutom Jožef Stefan ter z mnogimi drugimi institucijami in podjetji v Sloveniji in v tujini in je registriran kot  raziskovalna organizacija z lastno raziskovalno skupino.