AMES d.o.o.
 
AMES
Okoljski merilni sistemi
 

Meteorološki podatki

Prikazani so podatki z Amesove predstavitvene meteorološke postaje AMS 156 na Brezovici pri Ljubljani.

Puščice na grafu vetra podajajo smeri vetra.

Trenutni podatki

Temperatura zraka:
Relativna vlažnost zraka:
Zračni tlak:
Globalno sončno sevanje:
Količina padavin v zadnjih 5 minutah:
Hitrost doze radioaktivnega sevanja:
Hitrost in smer vetra:

30 minutni podatki

Temperatura zraka:
Relativna vlažnost zraka:
Zračni tlak:
Globalno sončno sevanje:
Količina padavin v zadnjih 30 minutah:
Hitrost in smer vetra v zadnjih 30 minutah:

Graf za zadnjih 24 ur

Na grafičnem prikazu so prikazani grafi polurnih povprečnih vrednosti za zadnjih 24 ur.

Barve krivulj za posamezne parametre so enake kot barve zgornjih naslovov njihovih numeričnih prikazov.