Politika kakovosti

Doseganje celovite kakovosti v AMESu razumemo kot trajen proces stalnega izboljševanja naših proizvodov, storitev in poslovanja, ki je vgrajen v celotno podjetje in se odraža v kakovosti organizacije in poslovne kulture ter v tehniški odličnosti naši h proizvodov in storitev. Odločili smo se, da bomo stalnost in primerljivost celovite kakovosti podjetja interno in zunanje preverjali v skladu z mednarodnimi standardi.

Z uresničevanjem procesa uvajanja in izboljševanja celovite kakovosti podjetja želimo doseči naslednje cilje:

 • skladnost sistema celovite kakovosti v AMESu z mednarodnimi standardi in s tem njegovo preglednost in primerljivost
 • skladnost naših proizvodov, storitev in poslovanja z zahtevami kupcev
 • odličnost naših proizvodov glede na:
  • tehnično izvedbo in ustreznost tehničnim standardom
  • zahtevano merilno natančnost in stabilnost
  • prijaznost do uporabnika
  • varnost
  • zanesljivost delovanja
  • ekonomičnost
 • prijaznost do okolja
 • poslovno uspešnost in rast AMESa
 • rast ugleda podjetja
 • hitre in ustrezne reakcije na zahteve in pritožbe kupcev
 • preprečevanje težav, ki jih našim kupcem ali nam samim povzroča pomanjkljiva kakovost
 • pravočasno odkrivanje in odpravljanje vseh dejavnikov, ki bi lahko zmanjševali kakovost
 • ponos zaposlenih na doseženo visoko raven celovite kakovosti ter s tem krepitev pripadnosti zaposlenih AMESu.

Pri uresničevanju sistema celovite kakovosti podjetja AMES sledimo naslednjim smernicam:

 • AMES deluje v celoti, interno in navzven, kot visoko kakovostno podjetje.
 • Zagotavljanje kakovosti in odgovornost zanjo sta razporejena po vsem podjetju in po vseh delovnih procesih.
 • Vsakdo je osebno odgovoren za kakovost svojega dela.
 • Obseg osebne odgovornosti za celovito kakovost podjetja je sorazmeren in usklajen s položajem zaposlenega v podjetju ter jasno opredeljen.
 • Vsak zaposleni je dolžan takoj opozoriti na opažene pomanjkljivosti pri uresničevanju sistema kakovosti, odgovorni pa hitro in ustrezno ukrepati.
 • Izobraževanje je sestavni del odgovornosti vodstva in zaposlenih za celovito kakovost.
 • Kakovosti ni mogoče doseči samo s preverjanjem, temveč jo vgrajujemo v proizvod skozi razvoj, proizvodnjo, servisiranje, ter odnose s poslovnimi partnerji.
 • Kakovost proizvodov in storitev, ki jih dobavljamo kupcem, je visoka, opredeljena in stalna.
 • Kupci so naši partnerji; uresničevanje njihovih zahtev, usposabljanje kupcev, vzdrževanje in servisiranje naših izdelkov, dokumentacija in obravnava pritožb kupcev ter tehnična pomoč kupcem so del celovite kakovosti naših proizvodov in storitev.
 • Osnovni cilj AMESa je zadovoljstvo naših kupcev in zaposlenih.
 • Prizadevamo si za korektne in partnerske odnose z dobavitelji, saj taki odnosi pripomorejo k zagotavljanju skladnosti dobavljenih proizvodov z zahtevami, k dobri kakovosti naših izdelkov in k zadovoljstvu kupcev.

Celovita kakovost je strateška usmeritev za stalno krepitev ugleda podjetja AMES, njegove tržne uspešnosti, poslovnih rezultatov, zadovoljstva kupcev in zaposlenih ter dobrih in partnerskih odnosov s kupci. Je temelj za uspešno poslovanje in rast podjetja, zadovoljstvo zaposlenih in za njihovo pripadnost AMESu.

Odgovornost za uresničevanje politike kakovosti zavestno nosijo, v razmerju s svojimi pooblastili, vsi zaposleni v podjetju.

 

Brezovica pri Ljubljani, 12. 05. 2023