Ime: ​AMES avtomatski merilni sistemi za okolje d.o.o.

Kratko: AMES d.o.o.

Sedež: Na Lazih 30, 1351 Brezovica pri Ljubljani

Lastništvo: v večinski lasti zaposlenih

Direktor: Borut Šuštar,  dipl. inž. inf.

Prokuristka: Saša Bajs

Prokurist: mag. Martin Lesjak, univ. dipl. inž. el.

Datum ustanovitve: 3. september 1992

Identifikacijska številka za DDV: SI 46040579

Matična številka: 5633109

Registracija: 1/19460/00, sodni register Ljubljana

Bančni računi:

  • Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana, Slovenija. Transakcijski račun: 02045-0012927187 SWIFT LJBASI2X