Garancija

Izjavljamo in jamčimo, da so AMES-ovi izdelki v vseh lastnostih skladni z opisom in specifikacijami izdelka ter da velja garancija za vse napake delov ali delovanja za obdobje dvanajstih (12) mesecev od datuma dostave, bodisi da so bili kupljeni neposredno pri AMES-u ali pri pooblaščenem zastopniku.

Če se AMES-ov izdelek v garancijskem obdobju izkaže za neskladnega glede delov ali delovanja, se zavezujemo, da bomo brez kakršnih koli pravnih sredstev brezplačno popravili ali po lastni izbiri zamenjali neskladen izdelek ali njegov del z drugim. Za tako popravljen ali zamenjan izdelek velja garancija enakih pogojev kot tista prvotnega izdelka za obdobje šestih (6) mesecev od datuma dostave, razen če je garancijsko obdobje prvotnega izdelka preseglo šest (6) mesecev garancijskega obdobja. V tem primeru velja prvotno garancijsko obdobje. Zamenjani neskladni izdelki so v naši lasti in bodo po naši presoji zavrženi.

Garancija izdelka velja pod naslednjimi pogoji:

  • Da je bila naprava uporabljena v skladu s priloženimi navodili.
  • Da je prišlo do okvare pri normalni uporabi izdelka in da okvara ni posledica kakršnega koli mehanskega poškodovanja, atmosferske razelektritve, nepravilne uporabe, nesreče, kraje, vandalizma, zlonamernega dejanja, malomarnosti ali napake pri hranjenju, vzdrževanju, upravljanju, napačni namestitvi ali montaži izdelka.
  • Da instrumenta ni servisirala nepooblaščena oseba.
  • Da je izdelek v garancijskem obdobju.

Za uveljavljanje garancije je potrebno:

  • V roku tridesetih (30) dni od pojava neskladnosti v delovanju ali funkcionalnosti izdelka, posredovati utemeljeno pisno zahtevo, ki opisuje domnevno neskladnost.
  • Pred pošiljanjem neskladnega izdelka ali njegovega dela na naslov podjetja AMES, ga primerno zapakirajte in označite ter počakajte na naš dogovor, da ga pregledamo in popravimo ali zamenjamo.

Ob upoštevanju navedenih pogojev se zavezujemo, da bomo izdelek v garanciji brezplačno popravili v tridesetih dneh od dobave izdelka. Stroški pošiljanja in zavarovanja bodo na našem strošku, pod pogojem, da upoštevate postopke vračila materiala (RMA), ki jih določamo za vračilo neskladnih izdelkov in so navedeni na naši spletni strani.

Poudarjamo, da ne prevzemamo odgovornosti za morebitne neskladnosti, ki izhajajo iz materialov, dizajnov ali navodil, ki ste jih sami izdelali in v katere ste vključili naš izdelek.

Nekateri izdelki lahko imajo posebne garancijske pogoje, ki dopolnjujejo ali odstopajo od tu navedene splošne garancije izdelka. Posebni garancijski pogoji izdelka, če obstajajo, so podrobno opisani v navodilih izdelka.

Zagotavljamo razpoložljivost rezervnih delov za obdobje desetih let od datuma nakupa.

 

Brezovica pri Ljubljani, 12. 5. 2023