AMES d.o.o.
 
AMES
Okoljski merilni sistemi
 
 

Zavračanje e-računov s strani proračunskih uporabnikov

29.01.2015
Obvestilo glede zavračanje e-računov s strani proračunskih uporabnikov, ki ga je v petek, 23.1.2015, na svoji spletni strani objavil UJP

 

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (v nadaljevanju ZOPSPU-A, Uradni list RS št. 111/2013) so proračunski uporabniki od 1. 1. 2015 dalje dolžni prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju e-računi).
 
V 3. členu Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS št. 9/11, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Pravilnik) je predpisano, da morajo biti e-računi v obliki e-SLOGA, ki je enotna standardizirana oblika e-računa.
 
Na Ministrstvu za finance in v Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) smo bili obveščeni, da nekateri proračunski uporabniki zavračajo e-račune svojim dobaviteljem -  izdajateljem, če v prilogi ne vsebujejo računa v pdf obliki ali nimajo ustrezne vizualizacije e-računa. Opozarjamo, da na podlagi Pravilnika račun v pdf obliki ali ustrezna vizualizacija e-računa nista obvezni prilogi e-računa, če je prejemnik proračunski uporabnik oziroma drug poslovni subjekt, zato navedeno ne sme biti razlog zavrnitve računa.
 
Prav tako smo bili obveščeni o zavračanju e-računov v primerih, ko e-račun ne vsebuje referenčne oznake dokumenta, na katerega se račun sklicuje, ali referenčne oznake enote za usmerjanje e-računa do organizacijskih enot proračunskega uporabnika. Obveščamo vas, da navedena podatka v e-SLOGU nista obvezna. V zvezi z navedenimi primeri bi želeli opozoriti, da so se v zadnjih mesecih leta 2014 mnogi proračunski uporabniki obrnili na dobavitelje z različnimi zahtevami po vpisu navedenih podatkov, in sicer različnimi tako po strukturi podatka kot po mestu, na katerem naj se podatek vpisuje. Glede na obseg sprememb, ki jih imajo v zvezi z ZOPSPU-A vsi udeleženci v izmenjavi e-računov, se marsikateri izdajatelji na različne zahteve proračunskih uporabnikov niso mogli pravočasno odzvati in zato nekateri e-računi v januarju navedenih referenčnih podatkov še niso vsebovali. Vse proračunske uporabnike pozivamo, naj  račune z manjkajočimi referenčnimi podatki ne zavračajo izdajateljem, temveč jih pozovejo h kar najhitrejši zagotovitvi pričakovanih podatkov.
 
Vir: UJP