AMES d.o.o.
 
AMES
Okoljski merilni sistemi
 
 

Uspešno zaključen projekt postavitve portalnih monitorjev radioaktivnosti

11.09.2020

Po uspešni kandidaturi na javnem razpisu, smo za podjetje Simbio d.o.o., ki se ukvarja s predelavo in skladiščenjem odpadkov, uspešno dobavili in namestili sistem portalnih monitorjev SaphyGate G za spremljanje radioaktivnosti tovora, ki prihaja na odlagališ

Poleg portalnih monitorjev smo dobavili tudi ročni detetor radioaktivnega sevanja in izvedli izobraževanje s področja ionizirajočega sevanja in uporabe samega sistema.