AMES d.o.o.
 
AMES
Okoljski merilni sistemi
 
 

Rešitve za preverjanje radioaktivnosti pošiljk, v skladu z uredbo RS iz 14.februarja 2019

12.10.2021

Dne 14. 2. 2019 je bila sprejeta Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora , ki je bila izdana na podlagi osmega odstavka 26.člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list, št. 76/17).

Naše podjetje vam ponuja rešitev, ki ustreza tej uredbi.

 

V kolikor pripadate med sledeče zavezance:

  • Pošiljatelj, prevzemnik in organizator prevoza pri izvozu, iznosu, uvozu ali vnosu pošiljk odpadnih kovin v RS, pri tranzitu pošiljk odpadnih kovin s povišanim sevanjem in pri domačem prometu s pošiljkami odpadnih kovin.
  • Upravljalec večjih poštnih in logističnih centrov, letališč, pristanišč;
  • Odpadi in predelovalni obrati odpadnih kovin (zbiralci odpadkov v zbirnih centrih, izvajalci obdelave odpadnih kovin v napravah za obdelavo odpadkov, izvajalci obdelave električne in elektronske opreme v obratih za obdelavo te opreme, upravljalci centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki v teh centrih)

ste na podlagi zgornje uredbe dolžni izvajati meritve radioaktivnosti pošiljk ter na podlagi teh meritev izdelati sprotna ter letna poročila o meritvah.

V ta namen, vam ponujamo stacionarno opremo (npr. portalne monitorje za prevozna sredstva) in ročno prenosno opremo za izvajanje meritev, ki ustrezajo merilom predpisana v Prilogi uredbe. Nudimo vam tudi detektorje za merjenje pošiljk blaga, prtljage, paketov in pisemskih pošiljk, vreč, itd..

V kolikor ste zainteresirani, predlagamo da nas kontaktirate z namenom, da Vam ponudimo našo strokovno pomoč in predlagamo najboljšo rešitev za vašo dejavnost.

https://ames.si/cat/products/portalni_monitor_radioaktivnosti_saphygate_g/l:2