AMES d.o.o.
 
AMES
Okoljski merilni sistemi
 
 

Preventivni pregled sistema za zgodnje radiološko obveščanje v Azerbaijanu

13.01.2014
Med 10.12.2013 in 21.12.2013 smo obiskali Državni oddelek za spremljanje stanja okolja, ki deluje v okviru Ministrstva za ekologijo in naravne vire v Azerbajdžanski republiki z namenom preventivnega pregleda sistema za zgodnje radiološkega obveščanje.Sistem je bil nameščen v juliju 2009.
Med bivanjem v Azerbajdžanu smo obiskali centralno enoto v centra za radiološko spremljanje v Bakuju in radiološkega postaje v mestih Pirallahi, Quba, Agstafa, Beylagan, Astara in Sadarak.
 
Poleg rednega vzdrževalnega pregleda smo opravili tudi posodobitve programske opreme na centralni enoti. Sistem smo tudi nadgradili z EURDEP protokolom, ki bo omogočal prenos podatkov o radioloških meritvah v Evropski center za skupne raziskave, ki se nahaja v Italijanskem mestu Ispra in deluje pod okriljem Evropske komisije. S to posodobitvijo, so podatki sedaj na voljo na uradni strani centra: http://eurdep.jrc.ec.europa.eu.
 
Po pregledu merilnih postaj, je bilo ugotovljeno, da so le-te v dobrem stanju, zato kakšnih večjih posegov ni bilo potrebnih. Stare merilne sonde pa so bile zamenjane z novimi in umerjenimi.
 
Naši sodelavci so skozi celoten obisk uživali v tej gostoljubni državi in bili prijetno presenečeni nad njihovo toplo dobrodošlico in izjemno gostoljubnostjo.