AMES d.o.o.
 
AMES
Okoljski merilni sistemi
 
 

Okoljske merilne postaje AMS 156 v merilni mreži ARSO

20.08.2009

Kot del tekočega vzdrževanja  sinoptične in hidrološke mreže ARSO je AMES nadgradil nekatere postaje ARSO tako, da je elektroniko merilnih postaj META 789, ki jih je dobavil pred več kot desetletjem takratnemu Hidrometeorološkemu zavodu, nadomestil s svojim  najnovejšim proizvodom, AMS 156. Ta omogoča neposredno TCP/IP  povezljivost v računalniško mrežo ARSO in se je v številnih dosedanjih instalacijah v Sloveniji in tujini pokazal kot izjemno zanesljiva rešitev.

Sinoptična meteorološka postaja Podčetrtek in hidrološka postaja Savinja - Veliko Širje

Lokalni prikaz podatkov na hidrološki postaji