AMES d.o.o.
 
AMES
Okoljski merilni sistemi
 
 

Obnova imisijske merilne postaje Mestne občine Ljubljana

10.06.2009

AMES je obnovil imisijsko merilno postajo za nadzor onesnaženosti zraka v središču Ljubljane. Postaja je last Mestne občine Ljubljana in je zdaj opremljena z najnovejšo AMESovo merilno opremo: z merilnim vmesnikom AMS 156A ter  z novo programsko opremo osrednjega računalnika postaje. Imisijska postaja v središču Ljubljane stalno spremlja meteorološke parametre, nivo hrupa ter koncentracije žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, organskih onesnaževal (BTX) in prašnih delcev (PM10) v zraku. Preko GSM mrežne povezave se podatki redno prenašajo v center. S posodobitvijo  je merilna postaja MOL postala popolnoma kompatibilna z drugimi imisijskimi merilnimi postajami v Sloveniji.