AMES d.o.o.
 
AMES
Okoljski merilni sistemi
 
 

Nov radiološki merilni sistem v Srbiji

05.01.2008

Od konca leta 2007 deluje v Republiki Srbiji državni radiološki sistem za zgodnje opozarjanje, ki ga je  izdelal in postavil AMES. Sistem pokriva celotno območje Srbije, od Subotice na severu do Vranja na jugu in od Zlatibora na zahodu do Kladova na vzhodu. Poleg hitrosti doze in doz gama sevanja radiološki merilniki MFM 203 merijo tudi intenziteto padavin, s centrom v Beogradu pa so povezani preko GSM zvez.  Informacije o nivoju gama sevanja preko mrežnih internetnih povezav spremljajo pooblaščeni državni organi. Tekoči radiološki podatki novega sistema so sproti na voljo tudi javnosti na straneh srbskega Ministrstva za zaščito okolja. To je že drugi tak sistem v Srbiji; v okolici Nuklearnega Instituta Vinča deluje lokalni radiološki sistem, ki ga je prav tako dobavil AMES in ga v letu 2007 nadgradil s še petimi dodatnimi merilniki sevanja  MFM 203 in z meteorološko merilno postajo.

GM merilni sondi in ombrometer v Subotici