AMES d.o.o.
 
AMES
Okoljski merilni sistemi
 
 

Na Institutu Vinča v Beogradu je AMES postavil kompleksno raziskovalno meteorološko postajo

20.10.2008

AMES je v oktobru 2008 Institutu za jedrske raziskave Vinča v Beogradu (Srbija) dobavil kompleksno raziskovalno meteorološko postajo. Postaja meri meteorološke parametre na treh nivojih: 2 m, 10 m in 40 m. Veter spremljajo trije ultrazvočni anemometri, od katerih je anemometer na višini 40 m trokomponenten. Amesovi aspirirani temperaturni senzorji DTA 32 omogočajo zelo natančne meritve vertikalnega temperaturnega gradienta. Postaja spremlja še sončno sevanje (globalno, bilanco in UV), zračni tlak, relativno vlažnost zraka in padavine.

Meteorološki merilni vmesnik je AMESova merilna postaja AMS 156, ki je po ethernet mreži povezana z laboratorijskim računalnikom. Na njem tečejo programi za zajem, kontrolo, shranjevanje in prikaz podatkov. Postaja je predvsem namenjena razvojnemu delu na področju atmosferskega modeliranja, zato med drugimi podaja tudi  standardne deviacije in kovariance komponent vetra, Monin-Obukhovo dolžino, torno hitrost in razrede stabilnosti ozračja.