AMES d.o.o.
 
AMES
Okoljski merilni sistemi
 
 

Kaj pomenita kratici PM2,5 ter PM10?

27.01.2016


V zadnjih letih so bile večkrat izpostavljene meritve PM2,5 in PM10, trdnih delcev (prahu) s premerom 2,5 ter 10 mikronov (µm), saj so dokazano zdravju škodljivi.

Povišana oziroma presežena prisotnost v ozračju na območju Slovenije ter drugih delih sveta je rezultat tako naravnih procesov kot človekovega vpliva na okolje. Med naravne dejavnike med drugim uvrščamo zemljo, prah, ki je posledica požarov, erozijo kamenin, cvetni prah in podobno, medtem ko nastanek antropogenega deleža izvora PM lahko pripišemo motorjem z notranjim zgorevanjem, industrijski in kmetijski proizvodnji, tobačnemu dimu, sežigalnicam odpadkov, individualnim kuriščem na trda goriva in podobno. Slednji so v zimskem času na samem vrhu seznama.

Manjša kot je velikost delcev bolj je zdravju škodljiva, saj prodre globje v človeško telo. Vse do pljučnih mehurčkov prodrejo delci, ki imajo premer manjši od 2,5 µm, medtem ko se PM s premerom 10 µm (približno 1/7 širine človeškega lasu) po navadi ustavijo že v zgornjih dihalnih poteh (nos, sapnik,...). Delci s fino frakcijo, to so delci manjši od 1 µm, pa lahko prodrejo tudi v kri, od koder se širijo naprej po telesu. Ti manjši delci se poleg strupenih kemijskih reakcij pojavijo pri procesih zgorevanja.


PM koncentracija se meri v mikrogramih na kubični meter (µg/m3). Delci se zbirajo pri procesu filtracije ter stehtajo na podlagi znane količine zraka, ki je šla skozi filter. Letna mejna koncentracija PM10 za varovanje zdravja ljudi je 20 µg/m3.