QAM.jpg

QAM

Letališki informacijski meteorološki sistem

 • Splošno
 • Tehnični podatki
 • Dokumenti
 • Video
 • Slike

Letališki meteorološki informacijski sistem (LMIS) služi za zbiranje, prikazovanje in arhiviranje merjenih podatkov, posredovanje podatkov v kontrolni stolp letališča (QAM prikaz) in pripravo ter odpošiljanje meteoroloških depeš v mednarodno informacijsko mrežo. Sestavljajo ga glavni in rezervni QAM računalnik, terminali za prikaz QAM podatkov v kontrolnem stolpu in drugih letaliških službah ter merilni sistemi, ki so razporejeni ob vzletno-pristajalni stezi, na meteorološkem opazovalnem prostoru in v prostorih letališke meteorološke službe.

LMIS  zajema in obdeluje:

 • podatke o smeri in hitrosti vetra (npr. iz anemometrov UAM 118 - AMES
 • horizontalno instrumentalno vidljivost v smeri vzletno-pristajalne steze (RVR)
 • višino baze oblakov
 • meteorološke podatke iz avtomatske meteorološke postaje
 • zračni tlak, merjen s preciznimi barometri
 • podatke o trenutnem vremenu s senzorja trenutnega vremena
 • tekstovne podatke (VIS RWY, VIS PREV METAR, WEATHER, hShS, WARNING, TREND), ki jih vtipka opazovalec
 • druge meteorološke podatke, vključene v sistem

 

Kakovost in ažurnost podatkov LMIS sproti preverja z vgrajenimi kontrolnimi postopki.

Vsakih 15 sekund LMIS posreduje podatke na dislocirane prikaze v kontroli letenja (letališkemu stolpu) in po potrebi tudi drugim letališkim službam. Hkrati vse sprejete in prikazane podatke, tako trenutne, kot izvedene, shranjuje v podatkovno bazo ter omogoča poljubne preglede arhivskih podatkov.

Reference izdelka

 • ustreza standardom ICAO in WMO
 • posredovanje meteoroloških informacij letališkim meteorološkim uradom, kontrolorjem letenja in drugim zainteresiranim službam na letališčih
 • zagotavljanje standardnih meteoroloških prikazov ter depeš (QAM, SYNOP, METAR, TAF,...)
 • pošiljanje v mednarodno izmenjavo depeš
 • vključenost meteoroloških postaj v nacionalne sinoptične mreže

Izdelek nima dodatnih datotek.

Izdelek nima video posnetkov.

QAM
QAM
QAM