AMES Deponije

AMES Deponije je sistem, ki vključuje meteorološko opremo in računalniško enoto, kamor se shranjujejo izmerjeni parametri. Sistem je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo z upravljanjem odlagališč odpadkov.

V Sloveniji je s posebno zakonsko uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih določeno, da mora vsak upravljalec odlagališča med drugim tudi kontinuirano izvajati meritve nasledenjih meteoroloških parametrov:

  • količina padavin,

  • temperatura zraka,

  • hitrost in smer vetra,

  • zračna vlaga in

  • izhlapevanje.

Z rešitvijo AMES Deponije, lahko upravljalec odlagališča odpadkov vse zgoraj naštete meritve izvaja kakovstno in v skladu z uredbo ter enostavno pripravi tabelarična in grafična poročila.

  • Povezani izdelki
  • Tehnični podatki
  • Dokumenti
  • Video
  • Slike
Izdelek nima tehničnih podatkov
TitleDescriptionFilename
Priloga 7 k uredbi o odlaganju odpadkov na odlagališčih  RS_2006_032_01311_OB_P007_0000.PDF 

Izdelek nima video posnetkov.

Izdelek nima slik.